Mind Eye Power

Mind Eye power maakt gebruik van oogbewegingen. Onze ogen doen namelijk veel meer dan zien. Ze zijn ook informatieverwerkers. Via de oogbewegingen worden allerlei verbindingen gemaakt in de hersenen. Met de oogtechniek stimuleren we het informatieverwerkingssysteem, zoals dat ook gebeurt tijdens de REM-slaap.

Onze ogen verbonden zijn met onze hersenen. Hierdoor hebben ze een direct connectie met neuronetwerken waar ongezonde overlevingsmechanismen liggen opgeslagen. Via de specifieke oogbewegingen kun je ingrijpen op deze opgeslagen informatie en
diepgewortelde overtuigingen, onverwerkte emoties en hardnekkige
gedragspatronen neutraliseren. Door deze oude programma’s te ontkoppelen en nieuwe, gezonde en ondersteunende netwerken te creëren, kun je invloed uitoefenen op je gehele welbevinden!
 
Mind Eye Power is mooi toepasbaar in een coachtraject, maar kan ook als
individuele sessie worden ingezet.
MEP is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen.
 
Vaak zijn één of twee sessies al voldoende om een levensthema aan te pakken!